Medisch Pedicure salon Bodycare in Amsterdam Noord | Medisch Pedicure | Manicure & Nails | Uiterlijke Verzorging | Wellness Massage
salon Bodycare & Janssen Cosmetcis | professional care for your skin BODY | Body Rituals & Treatments MakeUp Artist | LOOkX Wild Flower make-up collectie Spring 2018 OPI ProSpa Manicure & Pedicure

Beroepscode (Medisch) Pedicure

Sinds 2016 is er een Beroepscode voor (Medisch) Pedicures. De officiële definitie van een beroepscode is: "de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan en te worden nagelaten jegens collega-beoefenaren, de patiënt of cliënt of anderen." De Beroepscode (Medisch) Pedicure is een 19 pagina's tellend document. Daarin worden 4 basiswaarden benoemd die ten grondslag liggen aan de basishouding van de (Medisch) Pedicure in het beroepsmatig handelen: integriteit, vertrouwen, respect en deskundigheid. Daarnaast wordt in 7 hoofdstukken aandacht besteed aan: social media, geheimhoudingsplicht, de (medisch) pedicure in relatie tot de beroepsuitoefening tot de cliënt, tot andere zorgverleners, tot de samenleving en tot wetten en richtlijnen. De Beroepscode kunt inlezen door hier te klikken.