Medisch Pedicure salon Bodycare in Amsterdam Noord | Medisch Pedicure | Manicure & Nails | Uiterlijke Verzorging | Wellness Massage
salon Bodycare & Janssen Cosmetcis | professional care for your skin BODY | Body Rituals & Treatments MakeUp Artist | LOOkX Wild Flower make-up collectie Spring 2018 OPI ProSpa Manicure & Pedicure

Kwalificatie (Vakgediplomeerd)

Als essentieel onderdeel van mijn bedrijfsvoering zorg ik, door het regelmatig volgen van gerichte opleidingen binnen de voetverzorging en schoonheidsbranche, voor een goede borging van kwaliteit en professionaliteit.

Na de behaalde diploma's dienen Medisch Pedicures nog een vastgesteld aantal accreditatiepunten per kwalificatie te halen per vastgestelde periode. Dit systeem is gebaseerd op een accreditatieformat dat telkens voor een periode van 3 jaar wordt vastgesteld en voor de Medisch Pedicure is vastgesteld op het behalen van 100 Accreditatiepunten binnen deze periode.


Het accreditatiesysteem is onderdeel van het Kwaliteits Register Pedicures (KRP). De accreditatiepunten dienen binnen 3 categorieën te worden behaald:

Beroepsvereisten

In deze categorie zijn activiteiten opgenomen die vallen binnen het BeroepsCompetentieProfiel (BCP) Medisch Pedicure. Deze dragen bij aan de vakbekwaamheid, zoals deze in het BCP is geformuleerd.

Branchevereisten

Deze vereisten worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld de verplichte activiteiten uit het KRP.

Vrije ruimte

Deze activiteiten leveren wel een bijdrage aan relevante kennisvermeerdering voor de beroepsgroep, maar passen niet in de categorieën beroepsvereisten en branchevereisten.