Medisch Pedicure salon Bodycare in Amsterdam Noord | Medisch Pedicure | Manicure & Nails | Uiterlijke Verzorging | Wellness Massage
salon Bodycare & Janssen Cosmetcis | professional care for your skin BODY | Body Rituals & Treatments MakeUp Artist | LOOkX Wild Flower make-up collectie Spring 2018 OPI ProSpa Manicure & Pedicure

Kwaliteits Register Pedicures (KRP)

Lidnummer: 12823


Het KwaliteitsRegister voor de Pedicure (KRP) is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Dit systeem vormt een gedegen kwaliteitsbewaking binnen de beroepsgroep.


Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.


Kwaliteitsnormen:

  • Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
  • Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
  • Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens vastgestelde richtlijnen
  • Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied

De Medisch Pedicure wordt als zodanig geregistreerd. Het systeem is gebaseerd op een accreditatieformat dat telkens voor een periode van drie jaar wordt vastgesteld. Daarin moet zij 100 accreditatiepunten halen. Hiervoor moeten kennisbijeenkomsten gevolgd worden. Kennisbijeenkomsten zijn onder andere: workshops, studiedagen, cursussen, congressen, symposia en praktijkbijeenkomsten. De behaalde accreditatiepunten wordt bijgehouden in het Accreditatiepuntensysteem.

Lees verder op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl