Medisch Pedicure salon Bodycare in Amsterdam Noord | Medisch Pedicure | Manicure & Nails | Uiterlijke Verzorging | Wellness Massage
salon Bodycare & Janssen Cosmetcis | professional care for your skin BODY | Body Rituals & Treatments MakeUp Artist | LOOkX Wild Flower make-up collectie Spring 2018 OPI ProSpa Manicure & Pedicure

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ((Wkkgz) gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2017 is de wet volledig van kracht. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP'ers. Het gaat hierbij om alle ZZP'ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de wet Langdurige Zorg en ZZP'ers die cosmetische zorg aanbieden. Salon Bodycare is vanaf 1 januari 2017 Wkkgz-proof.


Wat is het doel van de Wkkgz?

De Wkkgz gaat over het aanbieden van goede zorg en de behandeling van klachten en geschillen. Doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met als uiteindelijk resultaat: verbetering van de kwaliteit van de zorg, door van klachten te leren.


Wat betekent dit voor ons als medisch pedicure/schoonheidsspecialiste?

Ik noem, zonder hierbij volledig te zijn, enkele aandachtspunten:


  • bieden van goede zorg;
  • beschikken over een kwaliteitssysteem;
  • systeem voor het veilig melden van een incident;
  • verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op verzoek;
  • op verzoek cliënten informeren over de rechten die uit deze wet voortvloeien;
  • aangesloten zijn bij een erkende Geschillenregeling/Commissie
Voor meer informatie over de wet Wkkgz: bekijk de website van Rijksoverheid.