Medisch Pedicure salon Bodycare in Amsterdam Noord | ABC | Medisch Pedicure
salon Bodycare & Janssen Cosmetcis | professional care for your skin BODY | Body Rituals & Treatments MakeUp Artist | LOOkX Wild Flower make-up collectie Spring 2018 OPI ProSpa Manicure & Pedicure

ABC

Medisch Pedicure

De Medisch Pedicure heeft zich gediplomeerd als Pedicure die alle voetafwijkingen mag en kan behandelen. Zij voert ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. reuma, diabetes, spasticiteit of andere oorzaken -o.a. ouderdom, verwaarlozing-) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties. Verder past zij specialistische technieken toe zoals nageltechnieken, waaronder het aanbrengen van nagelbeugels en het uitvoeren van nagelreparaties, het maken van ortheses en het toepassen van antidruktechnieken. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. Ook werkt ze samen met andere disciplines, zoals praktijk-ondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, podologen, podotherapeuten en diabetes verpleegkundigen, etc.

Naar verwachting zullen in de toekomst steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen huisartsen, medisch pedicures, podotherapeuten, specialisten, diabetisch verpleegkundigen om zodoende de medische voetverzorging te optimaliseren.

Door verregaande specialisering en professionalisering van de zorg is er een toenemende vraag naar pedicures die alle kennis en technieken beheersen, om mensen met risicovoeten te behandelen, zowel verzorgend als preventief. Onder anderen mensen met diabetes, met reuma, met standsafwijkingen en met complexe huidproblemen kunnen risicovoeten hebben. Medisch pedicures zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroep. Daarnaast hebben zij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en antidruktechnieken.

Onderstaand treft u een uitgebreidere uitleg van de disciplines die de Medisch Pedicure beheerst:

1. De Diabetische voet

Voor een diabetespatiënt is het zeer belangrijk om zijn/haar voeten regelmatig te laten behandelen door een Medisch Pedicure. Daar worden uw voeten zorgvuldig behandeld en regelmatig gescreend. Uw voeten zullen getest worden op o.a. gevoel, temperatuur en beweeglijkheid. Naar aanleiding van deze test verwijs ik u, indien nodig en natuurlijk in overleg met u, door naar de Huisarts of Podotherapeut. Ook krijgt een Diabetespatiënt adviezen mee over het verzorgen van de voeten en indien nodig een schoenadvies.

2. De Reumatische voet

Ook voor een Reumapatiënt is het zeer belangrijk om zijn/haar voeten regelmatig te laten behandelen door een Medisch Pedicure. Daar worden uw voeten zorgvuldig behandeld en regelmatig gescreend. Uw voeten zullen getest worden op o.a. gevoel, temperatuur en beweeglijkheid. Naar aanleiding van deze test verwijs ik u, indien nodig en natuurlijk in overleg met u, door naar de Huisarts of Podotherapeut. Ook krijgt een Reumapatiënt adviezen mee over het verzorgen van de voeten en indien nodig een schoenadvies.

3. De oudere voet

Veel senioren maken gebruik van een Pedicure. Door de ouderdom lopen senioren meer risico op bepaalde voetklachten. Deze voetklachten zijn dan ook vaak aanwezig en vaak zijn de senioren niet (meer) in staat de voeten zelf te verzorgen. De Medisch Pedicure behandelt ook deze voeten zeer zorgvuldig.

4. De verwaarloosde voet

Verwaarlozing van de voeten is voor een deel de bepalende factor van voetklachten. Belangrijk is dat de voeten goed verzorgd worden. Als de cliënt hier zelf niet toe in staat is, is het verstandig een Medisch Pedicure te bezoeken. Verwaarloosde voeten hebben naar mijn mening (zeker de eerste paar behandelingen) veel aandacht nodig. De behandeling vergt vaak veel tijd en heeft professionele zorg nodig.

5. De voet van een cliënt met een spastische verlamming

Naast het uiterst hygiënisch verzorgen van deze voeten is het van belang dat de voeten regelmatig gescreend worden om complicaties te herkennen, er adequaat omgegaan wordt met contra-indicaties, de schoenen gecontroleerd worden op de juiste maat en pasvorm en dat de cliënt bij complicaties wordt doorverwezen.

6. Nagelreparatie- en prothese technieken

Met de acryl- of geltechniek kan een aangetaste nagel worden gerepareerd en/of verfraaid.

7. Nagelbeugel technieken

Bij een blijvende ingroeiende nagel kan een beugel over de nagel geplaatst worden. Deze zorgt er voor dat de zijkanten van de nagel min of meer uit de nagelwal getrokken worden en op deze manier gedwongen wordt om anders te gaan groeien. Deze vorm is geheel pijnloos. De beugel wordt met kunsthars vastgezet waardoor deze er niet af kan vallen. De beugel groeit dan met de nagel mee. Na verloop van tijd valt deze er vanzelf af. Dit proces duurt een tijdje en moet tussentijds goed in de gaten gehouden door de Medisch Pedicure. Daarna kan er indien nodig weer een nieuwe beugel geplaatst worden zodat de nagel nog verder gecorrigeerd kan worden.

8. Antidruktechnieken

Antidruktechnieken worden gebruikt om pijnlijke drukplekken op te lossen of te verminderen. Ook worden ze vaak toegepast voordat een definitief hulpmiddel en/of orthese wordt geleverd. De techniek kan men verdelen in voethulpmiddelen en beschermende middelen. Het is onmogelijk om alle materialen en middelen te noemen voor deze techniek. Er is immers geen voetklacht, voetype, voethuid of persoon met pijn hetzelfde. Goede beschermende technieken kan een pedicure alleen toepassen als zij de kennis van de anatomie, pathologie en drukbeschermende materialen bezit. De Medisch Pedicure kan u bij de keuze adviseren welke het beste kan worden toegepast. Daarbij kent zij haar grenzen en weet wanneer zij hulp van andere disciplines moet inroepen.

9. Orthese technieken

Voor drukontlasting bij bijvoorbeeld een likdoorn of drukplek tussen de tenen kan een siliconen orthese op maat gemaakt worden. De Orthese techniek is het behandelen van teen afwijkingen die pijnklachten geven. Door het maken van een persoonlijke siliconenorthese kunnen deze complicaties vaak verholpen worden.
Corrigerende ortheses worden gemaakt door de podotherapeut.

10. Het correct leiden van een pedicurepraktijk

De Medisch Pedicure is in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid voor zijn/haar eigen bedrijf te ontwikkelen, hieraan richting te geven en het te borgen binnen het bedrijf, zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. De Medisch Pedicure werkt op vakkundige wijze volgens de Code van de Voetverzorger.

11. De Medisch Pedicure kent de grenzen van haar vak.

De Medisch Pedicure kent de grenzen van haar vak en weet wanneer zij hulp van andere disciplines (praktijkondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, podologen, podotherapeuten en diabetes verpleegkundigen, etc.) moet inroepen.

terug naar ABC

Voetproblemen? Geen probleem bij salon Bodycare!